# الیاف

چرا در ویژه نامه روزنامه خراسان نوشته شده است شیروان کارخانه الیاف دارد؟

  ویژه نامه خراسان شمالی روز 11آبان 1392 صفحه 7(روزنامه خراسان) چه کسی ادعای کذب وجود کارخانه الیاف را در این روزنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید